338D Bà Triệu-HN

04.6688.1717

Hotline buôn: 0968.034.918

trồng rau sạch

Phật Bồ Đề

Mã SP: DLHYR262

Giá: 493,900
Giá thị trường: 898,000
Giảm giá: -45%
Hãng sản xuất: DieLianHua

kích thước: 92x119cm

04 6688 1717

338D Bà Triệu, Hà Nội

Tham khảo một số mẫu sau:

Phật tổ
Mã sản phẩm: DLHYA480
Hãng sản xuất: DieLianHua
Kích thước: 70*89 cm
 
 
Phật tổ
 
Mã sản phẩm: DLHYA479
Hãng sản xuất: DieLianHua
Kích thước: 71*85 cm

Phật di lặc
 
Mã sản phẩm: DLHYA405
Hãng sản xuất: DieLianHua
Kích thước: 164×70 cm
 
 
Tranh in màu Phật di lặc
 
Mã sản phẩm: DLHYZ588
Hãng sản xuất: DieLianHua
SP tương tự: (DLHYZ588 ),( YHD0461 )
kích thước: 118x57cm

 

Tranh in màu Phật di lặc
 
Mã sản phẩm: DLHYZ296
Hãng sản xuất: DieLianHua
kích thước: 146x78cm
 
 
Tranh in màu Quan Âm Bồ Tát
 
Mã sản phẩm: DLHYR278
Hãng sản xuất: DieLianHua
kích thước: 84x48cm
 
 
 
Mã sản phẩm: DLHYR262
Hãng sản xuất: DieLianHua
kích thước: 92x119cm

Tranh in màu Phật Bà
 
Mã sản phẩm: DLHYR259
Hãng sản xuất: DieLianHua
kích thước: 72x95cm
 
 
Tranh in màu Quan Âm Bồ Tát
 
Mã sản phẩm: DLHYR206
Hãng sản xuất: DieLianHua
kích thước: 58x80cm

Phật bà nghìn mắt nghìn tay
 
Mã sản phẩm: DLHYA316
Hãng sản xuất: DieLianHua
Kích thước:79x123 cm

Bồ tát
 
Mã sản phẩm: N36503
Hãng sản xuất: TEANA
Kích thước : 60x95 cm
 
 
Tranh in màu Phật bà ngự đài sen
 
Mã sản phẩm: DLHYA224
Hãng sản xuất: DieLianHua
Kích thước: 75x53 cm
 

 

Sản phẩm liên quan

Phật Bồ Đề